1.  BRIŠAR LUKA (Skala Sežana)
  2.  GUŠTIN IVA (Skala Sežana)
  3.  JARIČ JANI (Postojnska jama)
  4.  TRAGIN JAKOB (Skala Sežana)