Skladno z odlokom Vlade RS z dne 15. 5.2020, bodo objekti Zavoda ŠTIP z dnem 19. 5. 2020 odprti za vadbe: registriranih športnikov, prostočasne vzgoje otrok in mladine, obštudijske dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših.

Ker še vedno obstaja velika nevarnost okužbe z virusom COVID-19, smo dolžni vsi, tako zaposleni v Zavodu ŠTIP, kot tudi obiskovalci strogo in dosledno upoštevati pravila obnašanja v balinarski dvorani.

PRAVILA OBNAŠANJA V OBJKTIH ZAVODA STIP