Najlepše se zahvaljujemo vsem sponzorjem, donatorjem in podjetjem, ki so nam stali ob strani v letu 2020. Veselimo se sodelovanja tudi v letu 2021