Spremembe in dopolnitve odloka določajo, da se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. 

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok pa velja do 5. marca 2021.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Tekmovalni šport

Šport za vse

Vir: bzs.si