Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na sredini izredni seji soglasno potrdil vse predloge s ponedeljkovega sestanka med vodstvom BZS in Združenjem superligašev.

Potrjeni sklepi izredne seje IO BZS, 24.3.2021:

1.   SKLEP: IO BZS je SOGLASNO potrdil predlog Tekmovalne komisije BZS, da se ligaško tekmovanje v super ligi 2020/21 odigra po naslednjem sistemu:

Tekmovanje v super ligi – moški, bo v sezoni 2020/21 potekalo na sledeči način:

a) v sezoni 2020/21 se redni del super lige igra v dveh skupinah s po 5 ekipami. Razpored ekip v posamezno skupino se opravi na podlagi vrstnega reda ekip po zaključku sezone 2019/2020. V skupini A igrajo ekipe, ki so preteklo tekmovanje zaključile z uvrstitvijo na 1., 3., 5., 8. in 10. mesto, v skupini B pa ekipe, ki so bile uvrščene na 2., 4., 6., 7. in 9. mesto.

b) v vsaki skupini se ekipe medsebojno srečajo vsaka z vsako, enkrat na domačem igrišču in enkrat v gosteh. Skupaj bo v vsaki skupini odigranih 10 krogov,

c) razpored tekem (koledar) po posameznem krogu je razviden iz priloge tega sklepa. Ekipi se zaradi okoliščin, ki bi preprečevale izvedbo tekme na predviden dan po

koledarju, lahko sporazumno dogovorita, da se posamezna tekma odigra na drugi dan znotraj tekmovalnega ciklusa. O vsaki spremembi koledarja morata ekipi predhodno pravočasno obvestiti Tekmovalno komisijo pri BZS,

d) prvi dve uvrščeni ekipi iz vsake skupine tekmovanje nadaljujeta na zaključnem turnirju za naslov prvaka. V polfinalu prvo uvrščena ekipa ene skupine igra proti drugo uvrščeni ekipi iz druge skupine in obratno. Z žrebom se določi kateri polfinalni dvoboj se odigra v dopoldanskem terminu in kateri v popoldanskem terminu. Finalni dvoboj odigrata zmagovalca polfinalnih dvobojev. V primeru neodločenega rezultata na zaključnem turnirju (polfinale in finale) se zmagovalca tekme dobi z razigravanjem po določbah Pravil o tekmovanjih,

e) v sezoni 2020/21 iz superlige ne izpade nobena ekipa, zato razigravanja med zadnjeuvrščenimi ekipami ni predvideno,

f) šteje se, da je prvenstvo v superligi veljavno, če se odigra vseh 10 krogov v prvem

(rednem) delu tekmovanja ter je izveden tudi zaključni turnir.

2.   SKLEP: IO BZS je SOGLASNO potrdil predlog Tekmovalne komisije BZS, da se tekmovanje v super ligi za sezono 2020/2021 prične 10. aprila 2021, ko bo odigran prvi krog, ter se zaključi najkasneje do začetka prestopnega roka v letu 2021. Če bo zaradi zaostritve vladnih ukrepov potrebno zamakniti predviden pričetek tekmovanja, bo točen datum pričetka tekmovanja določila Tekmovalna komisija BZS. Ker zaradi zdravstvenih razlogov lahko pride do prestavljanja tekem, bo točen termin zaključnega turnirja z razpisom naknadno določila Tekmovalna komisija BZS.

3.   SKLEP: IO BZS je SOGLASNO potrdil predlog Sekretariata BZS, da skladno z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na preprečevanje okužb s Covid-19, morajo vsi sodelujoči v ligaškem tekmovanju spoštovati veljavne ukrepe, ki jih sprejema Vlada RS. BZS bo na svoji spletni strani objavila in ob spremembah vladnih ukrepov ažurirala “Navodila in priporočila za izvedbo športnih tekmovanj in treningov za registrirane športnike”. Navodila ter vse spremembe ali dopolnitve bodo ekipam in Sodniški komisiji BZS posredovana tudi na njihove elektronske naslove.

4.   SKLEP: IO BZS je SOGLASNO potrdil predlog Sekretariata BZS o financiranju izvedbe testiranja proti Covid – 19, ki se bo izvajalo na sledeči način:

a)   stroške testiranja proti Covid -19, ki jih bodo za potrebe udeležbe na tekmah super lige v sezoni 2020/21 opravili igralci, funkcionarji sodelujočih ekip in sodniki, krije Balinarska zveza Slovenije,

b)   BZS bo stroške iz prejšnje točke poravnala na način, da bo posameznemu izvajalcu testiranja, ki ga bo sporočila posamezna ekipa, izdala naročilnica ter na tej podlagi neposredno poravnala račun izvajalca,

c)   Ekipe so dolžne pravočasno sporočiti seznam tekmovalcev in funkcionarjev, ki bodo podvrženi posameznemu testiranju, datum testiranja ter naziv izvajalca testiranj,

d)   Smiselno enako kot za igralce in funkcionarje ekip velja tudi za delegirane sodnike,

e)   Če bodo ekipe ali sodniki sami poravnali stroške testiranj, bo BZS na podlagi predloženega računa izvajalca in dokazila o poravnavi računa plačniku povrnila celoten strošek testiranj,

f)    Za organizacijo izvedbe testiranj so odgovorne ekipe oz. njihovo vodstvo.

5.   SKLEP: IO BZS SOGLASNO potrdi predlog Sekretariata BZS, da ekipe, ki sodelujejo v super ligi 2020/21, lahko pri BZS zaprosijo za poravnavo stroškov za sojenje v štirih obrokih, pri čemer morajo biti vse obveznosti poravnane najkasneje do oktobra 2021.

Razpored superlige 2020-21 na povezavi: razpored superlige