Balinanje na Krasu, kakor tudi po vsej Primorski, ima dolgo zgodovino. V času med obema vojnama so možje in fantje balinali za sprostitev. Predvsem ob nedeljah in praznikih so se v domači gostilni zbrali in se pomerili v tej mediteranski igri. O pravem športnem balinanju pa lahko govorimo šele po letu 1949.

V sezoni 1951/52 sta bila v Sežani ustanovljena dva balinarska kluba: balinarski klub Tabor in balinarski klub Planina. Prav ustanovitev teh dveh balinarskih klubov je omogočilo prva prava športna tekmovanja v tej panogi.

Nekateri igralci se niso ugodno počutili v omenjenih klubih, zato so izstopili in leta 1954 ustanovili nov balinarski klub Skala Sežana. Naj omenimo vse tri ustanovne člane novega kluba, ki so bili dolga leta tudi uspešni igralci in to: Dušan Guštin, Marjo Piško in Miro Serežin. Skala Sežana je že leta 1958 nastopila na državnem prvenstvu in si priborila osmo mesto na lestvici. Od balinarskih klubov Primorske je v tekmovanju sodeloval tudi balinarski klub Kras iz Komna. Najboljši balinarski klub v takratni državi Jugoslaviji pa je bil balinarski klub Žaba iz Ljubljane.

Z letom 1962 se za balinarski klub Skala začenja novo obdobje. Na igrišča je prišla mlajša ekipa v sestavi: Bogomil Fajt, Danilo Gulič, Darko Guštin, Valter Perhavec in Miroslav Šemrov. Ta ekipa je uspešno nastopala celih dvajset let in dosegla izredno velike uspehe doma, na republiškem in državnem prvenstvu. Ne pretiravamo, če povemo, da je to bil eden najboljših balinarskih klubov v tedanji Jugoslaviji. V tem času je v balinarski klub Skala pristopil Jože Požar iz Postojne, ki je veliko pripomogel k nadaljnji uveljavitvi balinarskega kluba Skala doma in na tujem. Ob njem in Darku Guštinu je zrasla nova generacija balinarjev, ki si prizadeva ohraniti dosedanji sloves kluba. Tako je v sezoni 1989 bila državni prvak v bivši Jugoslaviji in kot prva natopila v Evropskem pokalu državnih prvakov.

V sezoni 1994/95 je Skala osvojila državno prvanstvo Slovenije. Ekipo, ki je osvojila državno prvenstvo, so sestavljali naslednji igralci: Gašper Božič, Mitja Dolenc, Tomaž Mahnič, Ervin in Gordan Ozbič, Bojan Počkar, državni reprezentant Jure Rjavec in Matjaž Škvarč ter Sebastjan Štoka. Tehnično vodstvo ekipe je prevzel Darko Guštin.